Kosten

Als de bezoeker en de familie besluiten om de dag te beleven bij Beleef het Leven dan kunnen de kosten worden betaald uit een Persoonsgebonden budget (PGB) of uit eigen middelen, particulier. Logeeropvang wordt vergoed vanuit WMO (Zorg in Natura) of PGB.

Een persoonsgebonden budget voor dagbeleving wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verstrekt door de gemeente waarin u woont of u kunt als u onder de WLZ valt een PGB aanvragen via het zorgkantoor uit uw eigen regio.

Vervoer

Om naar de dagbeleving te komen, kunt u gebracht en gehaald worden door uw mantelzorger of een bekende. Mocht dit niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid om u te halen en te brengen, afhankelijk van uw woonadres. Een vergoeding voor het vervoer kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin u woont. Ligt het woonadres te ver van de dagbeleving dan is het vervoer de verantwoordelijkheid van de mantelzorger of bekende. Is dit voor u niet mogelijk dan bekijken wij de mogelijkheden in onderling overleg.