Home

“Samen is het zoveel leuker om het leven te beleven”

Daarom noemen wij onze kleinschalige dagbesteding dagbeleving. De dagbeleving is voor mensen met dementie en mensen die eenzaam zijn.

Missie

De dagbeleving heeft als missie mensen met een psychogeriatrische aandoening of eenzame mensen op te vangen en te verzorgen.

Visie

De dagbeleving wil de bezoekers van de dagbeleving een zo veilig mogelijke omgeving bieden en zoveel mogelijk geluksmomenten bezorgen. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat wij de bezoekers allemaal zoveel mogelijk stimuleren om zoveel mogelijk alles zelf te doen. Wij willen dat onze bezoekers zolang mogelijk en zoveel mogelijk vrijheid en de regie over hun eigen leven ervaren.